Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Vào tháng 09 năm 2018 Công ty CP Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành vệ sinh toàn bộ hệ thống kỹ thuật và trần , tường tại nhà máy Rhythm VN
Địa chỉ: KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
Nội dung công việc:

1. Vệ sinh đường ống Kỹ thuật và trần, tường

{关键字}{关键字}

{关键字}{关键字}{关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai