Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Công ty CP Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành vệ sinh 2 phòng sạch tại nhà máy HOKUYO – KCN Quang Minh và bàn giao cho nhà máy sử dụng.
Địa chỉ: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Nội dung công việc:

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai