Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Công ty CP Nhân lực và Vệ sinh Bách đã tiến hành tổng Vệ sinh cho nhà máy cơ khí chính xác Thành Công tại KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Các hình ảnh Tổng vệ sinh nhà xưởng:

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Hình ảnh đánh nhà xưởng

{关键字} {关键字} {关键字}

Hình ảnh vệ sinh các thiết bị

{关键字} {关键字}

Hình ảnh đánh sàn khu văn phòng

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Hình ảnh vệ sinh thiết bị văn phòng

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai