Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Tên dự án: Nhà máy Tamura

Tổng thầu xây dựng: Công ty TNHH Tsuchiya Việt Nam

Địa chỉ dự án: KCN Thăng Long III, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Hạng mục: Tổng vệ sinh sau xây dựng

Đáp ứng nhu cầu tổng vệ sinh toàn bộ nhà máy Tamura để bàn giao cho chủ đầu tư đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ nhà máy.

Một số hình ảnh dịch vụ:

{关键字}

{关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Một số hình ảnh sau khi hoàn thành dịch vụ:

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai