Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Tên dự án: Nhà máy Sakai Amiori

Tổng thầu xây dựng: Công ty Cổ phần Xầy dựng và Công nghiệp NSN

Địa chỉ dự án: KCN Phú Hà, Hùng Vương, Hà Lộc, Phú Thọ

Hạng mục: Tổng vệ sinh sau xây dựng

Đáp ứng nhu cầu tổng vệ sinh toàn bộ nhà máy Sakai Amiori để bàn giao cho chủ đầu tư đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ nhà máy.

Một số hình ảnh dịch vụ:

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Hình ảnh sau khi thực hiện dịch vụ:

{关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai