Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Tên dự án: Nhà máy Canon Tiên Sơn

Địa chỉ dự án: KCN Tiên Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh

Hạng mục: Tổng vệ sinh các hạng mục trên cao

Đáp ứng nhu cầu tổng vệ sinh định kì trên cao: Trần, tường, vách Panel và hệ thống đường ống kỹ thuật tại nhà máy Canon Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành tổng vệ sinh cho phía Khách hàng..

Một số hình ảnh dịch vụ:

{关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai