Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Tên dự án: Trụ Sở Thành Uỷ Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Sun Group

Địa chỉ: Số 4 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạng mục: Vệ sinh kính mặt trong và ngoài

Đáp ứng nhu cầu tổng vệ sinh kính mặt trong và ngoài để bàn giao Trụ sở Thành Uỷ Hà Nội để đi vào vận hành, Công ty Cổ phần Nhân lực và Vệ sinh Bách Mỹ đã tiến hành vệ sinh kính mặt trong và ngoài nhanh, sạch, đẹp để bàn giao cho chủ đầu tư

Một số hình ảnh dịch vụ:

{关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai