Xổ số miền Nam Chủ nhật_Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ hai

Chúng tôi sẽ đem lại cho Qúy Khách Hàng: 

Lợi ích về chất lượng dịch vụ

 1. Được hưởng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp
 2. Tác phong làm việc có quy trình, làm việc chuyên nghiệp hiệu quả.
 3. Phân công mô tả công việc rõ ràng cho từng vị trí
 4. Trang thiết bị, hóa chất chuyên dụng cho vệ sinh công nghiệp
 5. Không làm ảnh hưởng đến bề mặt vật liệu, sinh vật cảnh quan
 6. Duy trì sạch liên tục

Lợi ích về nhân sự

 1. Giảm bớt khâu tuyển dụng
 2. Giảm chi phí đào tạo
 3. Giảm chi phí học những công nghệ, thiết bị tiên tiến
 4. Giảm không gian cũng như tài liệu về hóa chất
 5. Có quyền lựa chọn và thay thế nhân viên vệ sinh

Lợi ích về kinh tế

 • Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho vệ sinh
 • Chi phí quản lý cho kiểm tra giám sát
 • Chi phí đào tạo và huấn luyện quy trình cho nhân viên vệ sinh
 • Chi phí cho máy móc, thiết bị, trang phục
 • Chi phí cho bảo hiểm, phúc lợi
 • Chi phí tổn thất do lỗi của nhân viên vệ sinh
 • Tai nạn lao động